Dünya Ticaret Örgütü Tarihçesi ve Kuruluş Amacı

Yazar: Selim Aykaç

Dünya Ticaret Örgütü kuruluş amacı gümrük tarifelerine sınırlama getirmek ve tam rekabet şartlarını korumak amacıyla örgütlenmiş devletlerden oluşmaktadır. Kuruluş tarihi 01.01.1995 olsa organizasyon yapısı 1947’ye kadar dayanmaktadır. Serbest ticaret hakları konusunda etkin çalışmalar yürütmesi sebebi ile bazı çevrelerin olumsuz tavırları ve sert eleştirilerine maruz kalmıştır. Temelde kuruluş amacı serbest ticaretin yaygınlaştırılması ve özel şirketlerin hiçbir…

Dünya Bankası Tarihçesi ve IMF İlişkisi

Yazar: Selim Aykaç

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere yatırım desteği sağlamak, istikrarlı ekonomi sistemleri oluşturmak, yoksullukla mücadele kapsamında faaliyetler yürütmek ve küresel ölçekte gerçekleşen sorunlara çözüm bulmak gibi temel amaçlar ile kuruldu. Dünya Bankası ve IMF her ne kadar küresel ölçüde çalışmalar da bulunulsa da aralarında büyük farklar bulunmaktadır. İlerleyen bölümlerde bu farklılıklara değinilecektir.İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana…

Cari Açık Nedir, Nelerden Oluşur, Nasıl Kapatılır?

Yazar: Selim Aykaç

Cari açık ülke sınırları içerisinde mal ve hizmetlerin, ülke dışından gelen mal ve hizmetler karşısında negatif değer kazanması olarak tanımlanmaktadır. Dış ticaret dengesi üzerinde; ihracat ve ithalat farkının negatif sonuç vermesi açık olarak adlandırılmaktadır. Dış ticaret ödemleri ve alımları döviz üzerinden gerçekleşmektedir.  Ülkeler arası ticaret sırasında döviz açığı bulunması likidite sorunlarına yol açmaktadır. Bu da…

Kişi Başına Düşen GSMH Nasıl Hesaplanır?

Yazar: Selim Aykaç

Bir ülkede elde edilen gayrisafi milli hasılanın (GSMH), ülkede yaşayan nüfus sayısına bölünmesiyle kişi başı gelir miktarı bulunur. Aynı yöntemle, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) da ülkede yaşayan nüfusa bölünmesiyle de kişi başı yurtiçi gelir miktarı bulunmuş olur. Ülkelerin milli gelirlerinin ve kişi başına düşen gelir miktarlarının ölçümü önemlidir. Bir ülkenin ekonomik gücü milli gelir…

Alım Gücü Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yazar: Selim Aykaç

Alım gücü ya da diğer adıyla satın alma gücü; iki farklı para biriminin arasında oluşturulmuş değer olarak tanımlanabilir. Satın alma gücünü etkileyen ana faktör enflasyondur. Enflasyon ise bir ülkede üretilen ürün ve hizmetlerin yıllara içinde gerçekleşen fiyatlarında ki artış olarak tanımlanmaktadır. Enflasyon ve satın alma gücü bir birileri ile ters orantılıdır. Satın alma gücünün artması…

Döviz Kuru Nedir (Dolar/TL Örneği)

Yazar: Selim Aykaç

Tanımı Ülke içinde olduğu gibi ülkeler arasında da ticari ilişkiler var olagelmiştir. Her ülkenin kendine ait para birimi vardır. ABD’nin para birimi USD’dir. Türkiye’nin para birimi TRY’dir. Finansal terimlerden bağımsız karşılıkları dolar ve Türk lirasıdır. Bu para birimlerinin karşılıklı değeri döviz kurunu oluşturur. Döviz, ev ya da iş yerindeki herhangi bir eşya gibi mülktür. Ticari…