Dış Ticaret Açığının Artıları ve Eksileri

Yazar: Selim Aykaç

Ekonomistler bu konuda hemfikirdir ve cari işlemler açığı olarak da bilinen bir ticaret açığının bir ülkenin ekonomisine faydası veya sakıncası olup olmadığı sürekli tartışılmaktadır. Bir ülke ithalatına yıllık olarak ihracatından daha fazla para harcarsa ortaya ticaret açığı çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya, İngiltere, Avustralya, Meksika, Türkiye ve Brezilya da dahil olmak üzere diğer birçok…

Ekonomik Entegrasyonun Aşamaları Nelerdir?

Yazar: Selim Aykaç

Ekonomik entegrasyon, serbest ticaret ve karşılaştırmalı üstünlük fikrine dayanmaktadır. Varsayım, ülkeler en düşük yerli fırsat maliyeti olan ürünleri ürettikleri ve dış ticaretin önündeki engeller olmadığı zaman, maksimum verimlilik sağlanacağı varsayılmaktadır. Ekonomik entegrasyon, her biri küresel ortamda mevcut olan beş katkı düzeyinde sınıflandırılabilir: Serbest Ticaret Üye ülkeler arasındaki tarifeler (ithal mallara uygulanan vergi), bazıları tamamen ortadan…

Birleşmiş Milletler ve Ekonomik Kuruluşları

Yazar: Selim Aykaç

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULUŞU Bölgesel ekonomik entegrasyonlar özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren dünya ülkelerinin önem verdiği bir süreç olmuştur. Başarılı uygulamalarla gelişmekte olan ülkelere örnek olan AB, NAFTA, EFTA ve ASEAN benzer biçimde birleşmeler buna en önemli örneklerdir. Dünyada bölgeselleşme çabalarının haricinde kalan ülkelerin ekonomik ve siyasi olarak da tek başlarına kalacağını değerlendiren Türkiye, AET’nin daha…