Dış Ticarette Lojistik ve Taşıma Şekilleri

Yazar: Selim Aykaç

Taşıma şekilleri; ürünlerin bir yerden başka bir yere hangi araçlarla ulaştırıldığını ifade etmektedir. Lojistik yönetimi, işletmelerde bir fonksiyon olarak değil, bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu sürecin amacı; ürünleri, ham madde kaynağından tüketiciye ulaştırılmasına kadar lüzumlu faaliyetlerin yetine getirilmesidir. Ürünlerin taşınması, stoklama, üretim, dağıtım gibi fizyolojik faaliyetler ve bunlara ilişkin bilgilerin sağlanması ve tüm sürecin…

Elektronik Ticaret Nedir? E-ticaret Türleri Nelerdir?

Yazar: Selim Aykaç

Elektronik ticaretin kısaltılmış halidir, iki şekilde de okunabilir. Elektronik olarak gerçekleştirilen işlemler veya diğer satış koşullarıdır. İnternet gibi bilgisayar ağları kullanarak para alışverişi için mal satın alınması, satılması ve karşılıklı alışverişinin yapılmasını içerir. Geleneksel alışveriş sistemine karşı olan e-ticaret yalnızca web üzerinde mevcut değildir. Aslında, e-ticaret zaten mevcuttu, EDI (Elektronik Veri Değişimi) ve VAN’lar (Katma…