İhracat ve İthalat Nedir? Avantajları ve Dezavantajları

Yazar: Selim Aykaç

İthalat, ürünlerin işleneceği, kullanıldığı, satıldığı veya ihraç edildiği başka bir ülkeye yabancı mal veya hizmetlerin getirilmesini temsil eder. İhracat ve ithalat dış ticaretin iki temel unsurudur. İthalat, ihracat ile birlikte bakıldığında, bir ülkenin ticaret dengesinde, ithalatın değeri ne kadar düşükse, ticaret dengesi o kadar olumlu bir unsurdur. İthalat seviyesi yüksek olan ülkeler ticaret açığıyla karşı…

Dış Ticaretle İlgili Kavramlar

Yazar: Selim Aykaç

Dış ticareti, son kullanıcılara bir ücret karşılığında mal ve hizmet sağlayan her türlü ticari işlem olarak tanımlayabiliriz. Bu işlemler sürekli tekrarlanmakta ve birçok kuruluşun hizmetleri bir bütün olarak işleme dahil edilmekte ve bu hizmetler karşılığında çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Dış ticarette kullanılan para birimleri farklıdır. Dış ticarette, her bir para birimi borcu öderken karşı tarafça kabul…

Dış Ticaret Nedir?

Yazar: Selim Aykaç

Dış Ticaret; Ürünlerin ithalatını ve ihracatını, merkezdeki gümrük ve yasalara uyumu gerektiren ülkeler arasındaki işlemlerin yanı sıra riskleri de düşünerek hareket edilen çalışma sahasıdır. Dış ticarette, birbiri ardına gelen adımları takip ederek dikkatli ve titiz olmalısınız. Bu adımlar, girişimleri doğrudan etkileyecek önemli karar verme adımlarıdır. Peki dış ticaret adımları neleri kapsar? İşletmenizin mevcut durumunu analiz…

E-Ticaret ve E-İş Kavramlarının Tanımı

Yazar: Selim Aykaç

E-ticaret, web üzerinden mal alıp satma işlemine verilen isimdir. Fakat e-iş, ticari işlemlerle sınırlı olmamakla beraber daha farklı hizmetlerde sunmaktadır. Bunlar, zamanla önem kazanmaya başlayan, gelişen iki iş yapma biçimidir. Tek bir ürün almak için markete gitmek zorunda olduğunuz günler geride kaldı. Bugünlerde çevrimiçi olarak bir sipariş verdiğinizde bu ürün birkaç dakika içinde size ulaşmaktadır.…

Uluslararası Ticarette Kullanılan Taşıma Belgeleri

Yazar: Selim Aykaç

Nakliye belgeleri uluslararası ticaret işlemlerinin merkezinde yer almaktadır. Bu belgeler nakliye hattı, havayolu şirketi, uluslararası nakliye şirketi, demiryolu, nakliye şirketi veya lojistik şirketi tarafından verilir. Nakliye firmasına ve nakliye firması nakliye belgelerine, işlemin bir muhasebe kaydını, malların nereye ve nasıl gönderileceğine ilişkin talimatlar ve sevkiyatın işlenmesi için talimatlar veren bir açıklama sunar. Her bir taşıma…

Dış Ticarette Lojistik ve Taşıma Şekilleri

Yazar: Selim Aykaç

Taşıma şekilleri; ürünlerin bir yerden başka bir yere hangi araçlarlar ulaştırıldığını ifade etmektedir. Lojistik yönetimi, işletmelerde bir fonksiyon olarak değil, bir süreç olarak ele alınmaktadır. Bu sürecin amacı; ürünleri, hammadde kaynağından tüketiciye ulaştırılmasına kadar lüzumlu faaliyetlerin yetine getirilmesidir. Ürünlerin taşınması, stoklama, üretim, dağıtım gibi fizyolojik faaliyetler ve bunlara ilişkin bilgilerin sağlanması ve tüm sürecin yönetimi…