İslam Ülkeleri İle Karşılıklı Ticaret: Özbekistan, Pakistan, Senegal Örneği

Yazar: Selim Aykaç

Bu araştırmada İslam ülkeleri ile karşılıklı ticaret incelenmektedir. Rastgele seçilimle Özbekistan, Pakistan ve Senegal ülkeleri ele alınmaktadır. İlk aşamada bu ülkelerle Türkiye arasında gerçekleşen ihracat değerleri Trade Map verileri kullanılarak incelenmiştir. Daha sonra bu ihracat değerlerinin dünya ihracatındaki payı incelenmiştir. İkinci aşamada ise aynı ülkelerle Türkiye arasında gerçekleşen ithalat değerleri yine Trade Map verileri kullanılarak…