Lojistik Regresyon Modelini Öğrenme ve Veri Hazırlama

Yazar: Selim Aykaç

Lojistik regresyon, bağımlı değişken ikili olduğunda yapılması gereken uygun regresyon analizidir. Tüm regresyon analizleri gibi, lojistik regresyon da öngörücü bir analizdir. Verileri tanımlamak ve bir bağımlı ikili değişken ile bir veya daha fazla nominal, sıra, aralık veya oran düzeyinde bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak için lojistik regresyon kullanılır. Bu analiz yöntemine göre, istatistik alanından makine…

İslam Ülkeleri İle Karşılıklı Ticaret: Özbekistan, Pakistan, Senegal Örneği

Yazar: Selim Aykaç

Bu araştırmada İslam ülkeleri ile karşılıklı ticaret incelenmektedir. Rastgele seçilimle Özbekistan, Pakistan ve Senegal ülkeleri ele alınmaktadır. İlk aşamada bu ülkelerle Türkiye arasında gerçekleşen ihracat değerleri Trade Map verileri kullanılarak incelenmiştir. Daha sonra bu ihracat değerlerinin dünya ihracatındaki payı incelenmiştir. İkinci aşamada ise aynı ülkelerle Türkiye arasında gerçekleşen ithalat değerleri yine Trade Map verileri kullanılarak…