İslam Ülkeleri İle Karşılıklı Ticaret: Özbekistan, Pakistan, Senegal Örneği

islam ülkeleriyle karşılıklı ticaret

Bu araştırmada İslam ülkeleri ile karşılıklı ticaret incelenmektedir. Rastgele seçilimle Özbekistan, Pakistan ve Senegal ülkeleri ele alınmaktadır.

İlk aşamada bu ülkelerle Türkiye arasında gerçekleşen ihracat değerleri Trade Map verileri kullanılarak incelenmiştir. Daha sonra bu ihracat değerlerinin dünya ihracatındaki payı incelenmiştir.

İkinci aşamada ise aynı ülkelerle Türkiye arasında gerçekleşen ithalat değerleri yine Trade Map verileri kullanılarak incelenmiştir.

Üçüncü aşamada ise çıkan sonuçlar yorumlanmıştır.

Yorumlar daha düzenli durması gerektiğinden ilgili araştırma raporunun altında incelenmiştir.

Bu rapor İslam ülkelerinin ticari anlamda zayıflığını gözler önüne sermektedir.

Yazar: Selim Aykaç

Yıl:2018

Şehir: İstanbul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir