İçeriğe geç

Ekonomik Entegrasyonun Aşamaları Nelerdir?

birlesmis milletler ekonomik kuruluslar ekonomik entegrasyon

Ekonomik entegrasyon, serbest ticaret ve karşılaştırmalı üstünlük fikrine dayanmaktadır. Şöyle ki, ülkeler en düşük yerli fırsat maliyeti olan ürünleri ürettikleri ve dış ticaretin önündeki engeller olmadığı zaman, maksimum verimlilik sağlanacağı varsayılmaktadır. Ayrıca, ekonomik entegrasyon, her biri küresel ortamda mevcut olan beş katkı düzeyinde sınıflandırılabilir:

Ekonomik Entegrasyon Aşamaları

Serbest Ticaret

Üye ülkeler arasındaki tarifeler (ithal mallara uygulanan vergi), bazıları tamamen ortadan kalktığında önemli ölçüde azaldı. Her üye ülke, üçüncü ülkelerle ilgili olarak kendi tarifelerini tutar. Ayrıca, Serbest ticaret anlaşmalarının genel amacı, ekonomik verimliliği destekleyen ölçek ekonomileri ve karşılaştırmalı üstünlükler geliştirmektir.

Gümrük Birliği

Gümrük birliğinde, üye ülkeler arasında aynı dış tarifelerin üçüncü ülkelere uygulandığını belirten ortak dış tarifeler belirler. Bu durum ortak bir ticaret rejimi sağlar. Ekonomik entegrasyonda gümrük birlikleri, rekabetçi oyun alanını düzleştirmek özellikle yararlıdır.

Ortak Pazar

Hizmetler ve sermaye üye ülkeler arasında dolaşmakta, ölçek ekonomilerinde genişlemekte ve karşılaştırmalı üstünlüklerde serbesttir. Ancak, her ulusal pazarın ürün standartları gibi kendi düzenlemeleri bulunmaktadır.

Ekonomik Birlik

Tüm tarifeler üye ülkeler arasındaki ticaret farkılılığı kalktı ve tek bir (tek) pazar oluştu. Bir üye ülkedeki işçilerin başka bir üye ülkede taşınma ve çalışabilmelerini sağlayan serbest emek hareketleri de vardır. Üye ülkeler arasındaki para ve maliye politikaları uyumlu hale gelir. Bu da bir siyasi entegrasyon düzeyi anlamına gelir.

Ekonomik entegrasyon seviyesi arttıkça, karmaşıklık da artar. Bu, çok sayıda düzenleme, yürütme ve tahkim mekanizmasını içerir. Karmaşıklık, ulusal politikalara daha az esnek olması nedeniyle, ekonomik entegrasyon altındaki alanların rekabetçiliğini azaltabilecek maliyettedir. Oluşturduğu karmaşıklığın artık üyeleri tarafından kabul edilebilir olduğuna karar verilmemesi durumunda, ekonomik entegrasyonun bir devri meydana gelebilir.

Gümrük birlikleri veya genel olarak tercihli ticaret düzenlemeleri, hem serbest ticaretin hem de korumacılığın unsurlarını birleştirir. Gümrük birlikleri üyeler arasındaki rekabeti ve ticareti arttırır ve bu serbest ticarete doğru bir hareketi temsil eder. Ancak aynı zamanda dünyanın geri kalanından gelen ticaret ve rekabete karşı daha fazla koruma sağlarlar. Başka bir deyişle, gümrük birlikleri ticaretin yaratılmasına veya ticaretin yönlendirilmesine yol açabilir. Bir gümrük birliği kurulduğunda, üretim yeri bazı ürünler için değişmektedir.

Global Ekonomi Şartları

Küresel ekonomi, her yerde, sizinle iş yapmak isteyen herkesin benzer amaçlara ve benzer etik değerlere sahip olduğuna istekli olduğu açıktır. Neticede, evrensel bir inanca dayanmaktadır. Kulağa geldiği kadar basit ve genel olarak, her kültürde birçok nüanslar vardır. Bazı kültürler, diğerlerine göre daha fazla başarıya motive olmuş, sıkı bir son tarih için fazla mesai yapmaya istekliyken, diğer kültürler iş / yaşam dengesine daha fazla değer veriyor. Ve tatillere saygı duyuyor veya daha fazla “birlik” anlayışına sahiplerdir. Yine bazı kültürler iş dünyası ile kişisel yaşam arasında net bir çizgi çizer ve diğer bölümle profesyonel sınırların ötesine geçmez. Diğer kültürleri tanımak, hatta diğerlerini tanımak için bir ön koşul, çünkü işletme tanıdıkları ve güvendikleri insanlar arasındaki bir aktivite olarak görülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir