İçeriğe geç

Ekonomik Büyüme ve Yeşil Büyüme

yeşil büyüme

Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme kavramları günümüzde oldukça büyük önem taşımaktadır. Hatta Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü çalışmalarının bir kısmını bu alanlar oluşturmaktadır.

Ekonomik büyüme kullanıldığı yere göre farklı anlamları olan bir terimdir. Televizyonda haberleri dinlerken ekonomik büyüme kavramını duyduğumuzda ekonomik çıktının zaman içindeki büyümesinden bahsedildiği anlaşılır. Fakat teknik açıdan bu durum ekonomik büyüme değil, ekonomide yaşanmakta olan bir büyümedir. Ekonomik büyüme; tam istihdam çıktısında ki artış olarak yorumlanmalıdır. Daha fazla istihdam bize ekonomik büyümeyi tanımlayacaktır diyebiliriz.

Eğer yalnızca Reel Gayrisafi Yurt içi Hasıladaki yani GSYİH’daki artıştan söz ediliyorsa bu bir çeşit büyümedir fakat ekonomik büyüme kavramını teknik olarak asla karşılamayan bir kavram olacaktır. Yine GSYİH’daki azalmalar da bize ekonomik daralmayı göstermez, ekonomide belirli bir daralma olduğunu gösterir. Ekonomik döngünün neresinde olursak olalım; tam istihdam çıktısında artış var ise burada ekonomik büyümeden söz edebiliriz. Yani GSYİH artarken tam istihdam çıktısında bir artış ve değişme yaşanmıyorsa burada ekonomik büyümeden söz edilemez. GSYİH küçülüyor olsa da ekonomik büyüme yaşanabilir, çünkü bu noktadayken tam istihdam çıktısında bir artış gözleniyor olabilir ve bu da büyümeye karşılık gelmektedir.

Yalın Bir Dille Ekonomik Büyüme

Neoklasik büyüme modelinde diğer ismiyle Solow Büyüme Modeli’nde bir ekonomide sermaye stoğundaki büyüme, işgücündeki büyüme ve teknolojideki gelişmenin birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduklarını ve bir ülkenin iktisadi büyümesini nasıl etkilediğini göstermek amaçlanmıştır. Amaç kişi başına düşen çıktıyı yani geliri arttırmaktır. Dünya üzerindeki ekonomik krizlerin de ardından sürdürülebilir kalkınma için ekonomik büyümenin buradan yola çıkılarak artık sürdürülemeyeceği anlaşılmış ve büyümenin ekolojik etkilerinin de incelenmesi gerektiği düşünülmeye başlanmıştır. Yeşil büyüme/yeşil ekonomi kavramı da burada devreye girmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme

Alışılagelmiş olan ekonomik büyüme kavramı sanayiden büyük çıktılar alarak büyük ihracatlar yapmayı, ithalatın ihracattan düşük olmasını, işsizlik oranının azlığını indikatör olarak alırken, yeşil büyüme indikatörlerinde bambaşka kavramlar değerlendirmeye alınmaya başlanmıştır. Çünkü sürdürülebilir bir ekonomi ve dünya için büyüme kavramı yeşilleşmelidir. Yeşil büyümede maksat toplumsal fayda ve geleceği şekillendirebilme üzerine kurulmuştur. COVID-19 sonrasında sürdürülebilir kalkınma daha önemli bir kavram olacak ve ülkelerin gelişmişliklerinin temel göstergesi haline gelecektir.

Yeşil Ekonomik Büyüme Altında Yeşil Şehirler

İnsanlık tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun yarısından çoğu kentsel yerleşim alanlarında yaşıyor. Yüzyılın sonuna gelindiğinde, bu payın %85’e yükselmesi bekleniyor. Yani toplam nüfusun %85’i kentlerde yaşıyor olacak. Yüksek yoğunlukta kirliliği ve kaynak tüketimini azaltırken, ekonomik faaliyetlerin birbirine yakınlığı sayesinde verimlilik artışları ve teknolojik yenilik sağlamak yeşil şehirlerin ana özelliğidir. Ek çevresel faydalara değinilecek olursa kentsel alanlarda eko-sistemlerin iyileştirilmesi geliyor. Sosyal faydaları da istihdam yaratılması, yoksulluğun azaltılması, insan sağlığı için gelişmeler ve yol güvenliği ile kentte yaşamın daha yüksek kaliteli olması, artan erişilebilirlik ve toplumsal bütünlüktür.

Artan kent nüfuslarının yaşam kalitelerini yükseltmek, çevre ve ekonomiyi iyileştirmek ve yerel belediyelerin çabalarını tanımak ve ödüllendirmek amacıyla Avrupa Komisyonu 2010’dan bu yana Yeşil Başkent Ödülleri vermektedir. İki yüz bin ve üzerinde nüfusu olan tüm Avrupa Birliği üyesi ülke şehirleri, Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin şehirleri -Türkiye de bu ülkeler içerisinde- ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin şehirleri ödüle aday olabilirler. Aynı şekilde nüfusu iki yüz binden az olan ülkelerin de en büyük şehirleri başvuruda bulunabilir. Ödül, dostça bir rekabet ortamı içerisinde belirlenen en iyi belediye hizmetlerinin diğer Avrupa şehirlerine örnek olmasını sağlamayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde ekonomik büyümenin kentler bazında değişimi hedeflenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı destek amaçlı Decor Loop isimli firmanın da çalışmaları bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir