İçeriğe geç

Dış Ticaretle İlgili Kavramlar

dis ticaretle ilgili kavramlar

Dış ticaretle ilgili kavramlar, son kullanıcılara bir ücret karşılığında mal ve hizmet sağlayan her türlü ticari işlem olarak tanımlayabiliriz. Bu işlemler sürekli tekrarlanmakta ve birçok kuruluşun hizmetleri bir bütün olarak işleme dahil edilmektedir. Ve bu hizmetler karşılığında çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Bununla birlikte, dış ticarette kullanılan para birimleri farklıdır. Dış ticarette, her bir para birimi borcu öderken karşı tarafça kabul edilemez. Diğer bir ifadeyle, ithalatçı borcunu ihracatçıya geri ödeyebilmesi için ülkesinin parasını ihracatçının kabul edebileceği para birimine dönüştürmesi gerekir.

Dış ticarette ülkeler birbirleriyle ticari işlemlere girerler. Ülkedeki ticarette kazananlar ve kaybedenler aynı ülkenin insanları olsa ve hiçbir ulusal hasar olmamasına rağmen, uluslararası ticaretin zararlı etkileri iç ekonomiyi doğrudan etkiler. Ayrıca, ürün ve ürünlerin dış pazarlarda rekabet edebilmesi için fırsatlar hazırlarken, dış ödemeler dengesi kurarken ve ülkedeki ekonomik durumda kalıcı bir denge sağlarken dış ticaretin rolü ve bu alanda alınacak önlemler göz ardı edilmemelidir.

Dış Ticaretle İlgili Kavramlar

Dış ticaretle ilgili kavramlar ülke ekonomilerine de doğrudan etki eden kavramlardır. Yani; yabancı para birimi, kambiyo, gümrük, marka, sigorta işlemleri dış ticaretle ilgili kavramlar olarak karşımıza gelmektedir.

Yabancı Para Birimi

Ortak tanımı olan yabancı para bir yabancı para denir. Nakit biçimindeki nakit paraya çevrilebilir herhangi bir para birimi olarak adlandırılır. Para birimi, çeşitli şekillerde ifade edilebilen bir kelimedir. Türk Para Birimi Koruma Kanunu, döviz dahil, döviz sağlayan her türlü hesap, belge ve enstrüman için geçerlidir. Yani, yabancı para yabancı ülkelere ödeme yapmak için bir tür araçtır. Diğer bir ifadeyle; çek, politika, yazılı senet, hazine bonosu, hisse senetleri şeklinde tahviller yabancı para olarak kullanılabilmektedir. Nakit döviz karşılığında, özellikle bankacılık uygulamalarında, para yerine bu tür ödeme araçlarına yabancı para denir.

Kambiyo

Kambiyo, para veya paranın yerine geçen dokümanları değiştirme işlemidir. Para alım satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Faturalar, pazarlığa açık belge türleri ve en çok kullanılan belge türleridir. Bu nedenle, kanunen yazılı olarak düzenlenmiş olan ve içerdikleri haklar bakımından para alıp almadığına bağlı olan Türk Ticaret Kanunu‘na tabidir. Geniş anlamda, yabancı para yabancı ülkelere ödeme yapmak için bir tür araçtır. Bu anlamda çek, poliçe, yazılı senet, hazine bonosu, hisse senetleri şeklindedir. Bu tahviller yabancı para olarak yerine geçer.

Gümrük

Ülkeden giriş ve çıkışta ticari hareketlerin denetim ve denetim alanı olarak tanımlanır. Diğer bir tanım, yurt dışına seyahat ederken veya yurt dışından dönerken yapılan gümrüklemedir. Dış ticaret işlemlerinde gümrük işlemlerinin en önemli kısmı, aşağıdaki bölümlerle ilgilenen işletmelerle ilgilidir. Ayrıca, gümrük tarifesi dış ekonomi politikasının en eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir.

Marka

Marka, bir grup veya üretici veya satıcı grubunun bir ürün veya hizmetinin adı, terimi, sözcüğü, sembolü, tasarımı, işareti, şekli, rengi veya çeşitli bileşenleridir.

Sigorta

Dış ticarete konu olan ürünler, ihracatçıya teslim edilene kadar sigortalanmalıdır. Bu durum, her iki tarafça yapılacak olan tedarik sözleşmesinde açıkça belirtilir. Bu, malları bir yerden diğerine taşırken ortaya çıkabilecek hasar ve zararları garanti altına alır. Başka bir deyişle, sigortalıların mülk üzerindeki çıkarları nakliye sırasında ortaya çıkan risklerden korur.

“Dış Ticaretle İlgili Kavramlar” hakkında 2 yorum

  1. Geri bildirim: Ekonomik Entegrasyonun Aşamaları Nelerdir? - Global Notlar

  2. Geri bildirim: Cari Açık Nedir, Nelerden Oluşur, Nasıl Kapatılır? - Global Notlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir