Dış Ticaretle İlgili Kavramlar

dış ticaret kavramları

Dış ticareti, son kullanıcılara bir ücret karşılığında mal ve hizmet sağlayan her türlü ticari işlem olarak tanımlayabiliriz. Bu işlemler sürekli tekrarlanmakta ve birçok kuruluşun hizmetleri bir bütün olarak işleme dahil edilmekte ve bu hizmetler karşılığında çeşitli ödemeler yapılmaktadır. Dış ticarette kullanılan para birimleri farklıdır. Dış ticarette, her bir para birimi borcu öderken karşı tarafça kabul edilemez. İthalatçı borcunu ihracatçıya geri ödeyebilmesi için ülkesinin parasını ihracatçının kabul edebileceği para birimine dönüştürmesi gerekir.

Dış ticarette ülkeler birbirleriyle ticari işlemlere girerler. Ülkedeki ticarette kazananlar ve kaybedenler aynı ülkenin insanları olsa ve hiçbir ulusal hasar olmamasına rağmen, uluslararası ticaretin zararlı etkileri iç ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Ürün ve ürünlerin dış pazarlarda rekabet edebilmesi için fırsatlar hazırlarken, dış ödemeler dengesi kurarken ve ülkedeki ekonomik durumda kalıcı bir denge sağlarken dış ticaretin rolü ve bu alanda alınacak önlemler göz ardı edilmemelidir.

Yabancı Para Birimi

Ortak tanımı olan yabancı para bir yabancı para denir. Nakit biçimindeki nakit paraya çevrilebilir herhangi bir para birimi olarak adlandırılır. Para birimi, çeşitli şekillerde ifade edilebilen bir kelimedir. Türk Para Birimi Koruma Kanunu, döviz dahil, döviz sağlayan her türlü hesap, belge ve enstrüman için geçerlidir. Geniş anlamda, yabancı para yabancı ülkelere ödeme yapmak için bir tür araçtır. Bu anlamda çek, politika, yazılı senet, hazine bonosu, hisse senetleri ve dönüştürülebilir döviz rejimi şeklinde tahviller yabancı para olarak kullanılır. Nakit döviz karşılığında, özellikle bankacılık uygulamalarında, para yerine bu tür ödeme araçlarına yabancı para denir.

Kambiyo

Kambiyo, para veya paranın yerine geçen dokümanları değiştirme işlemidir. Para alım satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Faturalar, pazarlık edilebilir belge türleri ve en çok kullanılan belge türleridir. Bu, kanunen yazılı olarak düzenlenmiş olan ve içerdikleri haklar bakımından para alıp almadığına bağlı olan Türk Ticaret Kanunu’na tabidir. Geniş anlamda, yabancı para yabancı ülkelere ödeme yapmak için bir tür araçtır. Bu anlamda çek, poliçe, yazılı senet, hazine bonosu, hisse senetleri ve dönüştürülebilir döviz rejimi şeklinde tahviller yabancı para olarak kullanılır.

Gümrük

Ülkeden giriş ve çıkışta ticari hareketlerin denetim ve denetim alanı olarak tanımlanır. Diğer bir tanım, yurt dışına seyahat ederken veya yurt dışından dönerken yapılan gümrüklemedir. Dış ticaret işlemlerinde gümrük işlemlerinin en önemli kısmı, aşağıdaki bölümlerle ilgilenen işletmelerle ilgilidir. Gümrük tarifesi dış ekonomi politikasının en eski ve en çok kullanılan araçlarından biridir.

Marka

Marka, bir grup veya üretici veya satıcı grubunun bir ürün veya hizmetinin adı, terimi, sözcüğü, sembolü, tasarımı, işareti, şekli, rengi veya çeşitli bileşenleridir.

Sigorta

Dış ticarete konu olan ürünler, ihracatçıya teslim edilene kadar sigortalanmalıdır. Bu durum, her iki tarafça yapılacak olan tedarik sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Bu, bir veya daha fazla araç kullanarak malları bir yerden diğerine taşırken ortaya çıkabilecek hasar ve zararları garanti altına alan bir sigorta türüdür. Başka bir deyişle, bu tür bir sigortayla, sigortalıların mülk üzerindeki çıkarları nakliye sırasında ortaya çıkabilecek risklerden korunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir