Site icon Global Notlar

Dış Ticaret Nedir?

dis ticaret

Dış Ticaret; Ürünlerin ithalatını ve ihracatını, merkezdeki gümrük ve yasalara uyumu gerektiren ülkeler arasındaki işlemlerin yanı sıra riskleri de düşünerek hareket edilen çalışma sahasıdır. Dış ticarette, birbiri ardına gelen adımları takip ederek dikkatli ve titiz olmalısınız. Bu adımlar, girişimleri doğrudan etkileyecek önemli karar verme adımlarıdır. Peki dış ticaret adımları neleri kapsar?

Dış Ticaret İşlemleri

Dış ticaretin en önemli iki ayağı ithalat ve ihracattır. Her ikisinin de işlemlerini tamamlama süreçleri sıralı yollardır. Dolayısıyla, bu iş yollarında alınması gereken kararlar önemli adımlardır. Dış ticarette kullanılacak ürünlere özgü bazı özel uygulamalar, dış ticaret yapan ülkelerle ilgili özel uygulamalar ve yasal zorunluluklar dış ticareti ulusal ticaret dışındaki bir yere devretmektedir. Ulusal ticarete göre ihracat ve ithalat süreci arasındaki farklar şunlardır:

Dış ticaret, diğer ülkelerde ulusal sınırların dışında mal / hizmet alımı veya satılması anlamına gelir. Bu da, farklı disiplinlerin birlikte ve aynı anda çalıştığı bir sistemdir. Yurtdışından yapılan ithalat, yurt dışına ithalat olarak adlandırılmaktadır. Yabancı para birimine katkısı ve kalkınmaya katkısı nedeniyle ihracat tüm devletler tarafından desteklenir ve ithalatı çeşitli tedbirlerle sınırlamaya çalışırlar.

Devletlerin bu dengeyi korumak için aldığı önlemlere ve eylem planlarına dış ticaret politikaları denir. Belirli sorunlardan dolayı ithalat zorunlu olabilir, ancak dış ticaret politikasına uygun ithalat yapılmasına gerek yoktur. Sonuç olarak, üretimde kullanılan yarı mamul / hammaddelerin ucuz veya çok pahalı olması, işçilik ve diğer yasal harcamaların üretimi daha pahalı hale getirmesi zorunludur ve teknolojik eksiklikler nedeniyle üretim yapılamaz.

İhracatta Bazı Avantajlar

İhracat sayesinde, devlet teşviklerinden ve yoğun ve verimli çalışan yardımlardan yararlanabilirsiniz. Özellikle KDV’yi azaltmak için çeşitli vergi ve ücretlerden muafsınız. Bu bağlamda, ihracat yaparsanız daha kârlı bir şekilde finanse edilirsiniz. Üreticiler üretim kapasitelerini arttırabilir veya mevcut kullanılmayan kapasiteleri işleyebilir, böylece üretim birim maliyetini düşürür ve ayrıca yerel pazara bağımlıdır.

Ancak madalyonun farklı bir yüzü vardır. İhracatın her faaliyet alanında olduğu gibi bazı dış ticaret riskleri vardır. Alıcının finansal yapısı veya belli bir mesafede ortaya çıkabilecek sorunlar ihracatın ana risklerinden biridir. Aynı zamanda, ülke politikası ihracatçılar için önemlidir. Çünkü ülkelerin yer aldığı ekonomik, sosyal ve politik koşullar doğrudan ticareti etkiliyor.

Kaynakça: Decor Loop

Exit mobile version