Dünya Ticaret Örgütü Tarihçesi ve Kuruluş Amacı

Yazar: Selim Aykaç

Dünya Ticaret Örgütü kuruluş amacı gümrük tarifelerine sınırlama getirmek ve tam rekabet şartlarını korumak amacıyla örgütlenmiş devletlerden oluşmaktadır. Kuruluş tarihi 01.01.1995 olsa organizasyon yapısı 1947’ye kadar dayanmaktadır. Serbest ticaret hakları konusunda etkin çalışmalar yürütmesi sebebi ile bazı çevrelerin olumsuz tavırları ve sert eleştirilerine maruz kalmıştır. Temelde kuruluş amacı serbest ticaretin yaygınlaştırılması ve özel şirketlerin hiçbir…

Lojistik Regresyon Modelini Öğrenme ve Veri Hazırlama

Yazar: Selim Aykaç

Lojistik regresyon, bağımlı değişken ikili olduğunda yapılması gereken uygun regresyon analizidir. Tüm regresyon analizleri gibi, lojistik regresyon da öngörücü bir analizdir. Verileri tanımlamak ve bir bağımlı ikili değişken ile bir veya daha fazla nominal, sıra, aralık veya oran düzeyinde bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak için lojistik regresyon kullanılır. Bu analiz yöntemine göre, istatistik alanından makine…

Dünya Bankası Tarihçesi ve IMF İlişkisi

Yazar: Selim Aykaç

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelere yatırım desteği sağlamak, istikrarlı ekonomi sistemleri oluşturmak, yoksullukla mücadele kapsamında faaliyetler yürütmek ve küresel ölçekte gerçekleşen sorunlara çözüm bulmak gibi temel amaçlar ile kuruldu. Dünya Bankası ve IMF her ne kadar küresel ölçüde çalışmalar da bulunulsa da aralarında büyük farklar bulunmaktadır. İlerleyen bölümlerde bu farklılıklara değinilecektir.İkinci Dünya Savaşı sonrası meydana…

Cari Açık Nedir, Nelerden Oluşur, Nasıl Kapatılır?

Yazar: Selim Aykaç

Cari açık ülke sınırları içerisinde mal ve hizmetlerin, ülke dışından gelen mal ve hizmetler karşısında negatif değer kazanması olarak tanımlanmaktadır. Dış ticaret dengesi üzerinde; ihracat ve ithalat farkının negatif sonuç vermesi açık olarak adlandırılmaktadır. Dış ticaret ödemleri ve alımları döviz üzerinden gerçekleşmektedir.  Ülkeler arası ticaret sırasında döviz açığı bulunması likidite sorunlarına yol açmaktadır. Bu da…

Kişi Başına Düşen GSMH Nasıl Hesaplanır?

Yazar: Selim Aykaç

Bir ülkede elde edilen gayrisafi milli hasılanın (GSMH), ülkede yaşayan nüfus sayısına bölünmesiyle kişi başı gelir miktarı bulunur. Aynı yöntemle, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) da ülkede yaşayan nüfusa bölünmesiyle de kişi başı yurtiçi gelir miktarı bulunmuş olur. Ülkelerin milli gelirlerinin ve kişi başına düşen gelir miktarlarının ölçümü önemlidir. Bir ülkenin ekonomik gücü milli gelir…